Lyngdal Frikirke avlyser gudstjenester og samlinger.

På grunn av faren for smitte av coronaviruset, velger vi å følge helsedirektoratets oppfordring om å avlyse alle våre gudstjenester og aktiviteter.
Dette gjøres for å være solidariske inn i den nasjonale dugnaden for å prøve å begrense smitten.
Vi avlyser alle gudstjenester og samlinger/aktiviteter inntil videre. Dette gjelder både for gudstjenester, supertirsdag, åpen kirke, FRIK, smågrupper og alle aktiviteter i Lyngdal Frikirkes regi.
Som menighet står vi sammen med frikirken Norge og sammen med våre søskenmenigheter i Lyngdal om å avlyse våre aktiviteter.
Eldsterådet vil fortsette å vurdere situasjonen, og følger helsedirektoratets og Lyngdal kommunes retningslinjer. 
Vår stab vil fortsatt være i arbeid i denne perioden, både i planlegging av videre arbeid og gjennomføring av digital kirke. Kontoret vil stort sett ikke være betjent.
Ved spørsmål oppfordrer vi til å kontakte eldsterådet enten direkte til rådets medlemmer eller på mail: eldsterad@lyngdalfrikirke.no

Vi kommer tilbake med mer informasjon ved behov.

Med vennlig hilsenEldsterådet

Kategorier: Nyheter