Oppstart etter ferien


Første gudstjeneste etter ferien er kveldsgudstjeneste 11. august. Første gudstjeneste med barnekirke er 18. august, og så er det samlingsfest søndag 25. august kl. 16.00. 
Andre oppstartsdatoer: Frik Ung 23. august; Frik 24. august; Supertirsdag: 3. september. 
Uken 12-18 august, før høstsemesteret starter for alvor, planlegger vi bønnesamlinger hver dag kl 20.00; som i fjor. Det blir sagt at «vi bygger kirken best på kne». Disse samlingene er ment for hele menigheten, ikke bare de som har en bønnetjeneste. «Når mange ber, vil takken for den nådige hjelp vi får, stige opp fra manges munn» (2.Kor.1,11).

Kategorier: Nyheter