De gode nyhetene

Pastor Kjetil Ausland fortsetter på serien «Vi vil se mennesker møte Jesus Kristus», ut fra menighetens nye visjonen. «De gode nyhetene» er overskriften denne søndagen. Tenk hvis vi kunne få se enda bedre hva de gode nyhetene er. Jo mer vi innser hva de gode nyhetene er, desto ivrigere vil vi være til å spre dem. Aktuelle bibeltekster: Markus 1,14-15; Jesaja 52,7; Lukas 10,1-9. 

Opplegg for smågrupper

Mange i vår menighet er med i et smågruppearbeid. Gruppene har mulighet til å bruke søndagens tale og et opplegg utformet av pastorene som tema for kveldene de møtes. 

Her er opplegget til denne talen: 

Søndagens tale hadde overskriften «De gode nyhetene». Bibelen snakker mye om evangeliet. Ordet betyr «de gode nyhetene», og ble opprinnelig brukt i forbindelse med at utsendinger fra «slottet» (landets maktsentrum) ble sendt rundt for å annonsere at en ny hersker var på tronen eller et nytt styre hadde inntrådt. Jesus startet sin tjeneste med å forkynne evangeliet om at «Guds rike er kommet nær» (Mark.1,14). Jesus kom fra himmelen til jorda og tok Guds rike med seg. Det nye styret, der Guds vilje rår, ble gjenopprettet, det som ble tapt i syndefallet (se 1. Mos.1,27-28). Noe av det som er Guds vilje, bl.a frihet, fred, trøst, glede, finner vi i Jesaja 61,1-3. Jesus er kongen i Guds rike. Han vant full seier på korset og stod opp igjen fra døden. Han har all makt i himmel og på jord. Alt handler om ham som er «veien, sannheten og livet» (Joh. 14,6). Han kaller oss alle til et nært fellesskap med ham. Tenk, at vi kan møte kongen og kjenne ham! 
Paulus skriver at «Guds rike ikke består i ord, men i kraft» (1. Kor. 4,20). Evangeliene forteller om massevis av «tegn» på at Guds rike er nær, helbredelser, folk som ble satt i frihet og mange overnaturlige ting som skjedde. Vi ser slike tegn også i dag når folk blir helbredet og på andre måter. Og vi ber om å få se mer: «la ditt rike komme, la din vilje skje».
Til samtale:- Hva betyr det at «Guds rike er nær»?- Hva legger vi i det når vi ber «la ditt rike komme, la din vilje skje»?- Hvordan kan vi være representanter for Guds rike i hverdagen?