Stillingsutlysning vedrørende vikariat i Åpen Barnehage, Lyngdal Frikirke


Frikirken Åpen Barnehage søker herved etter ny styrer/pedagogisk leder i 50% vikariat fra 01.03.2020 – 01.03.2021, med mulighet for forlengelse.

Styrer/pedagogisk leder har blant annet ansvar for:
-At barnehagens verdigrunnlag formidles, praktiseres og oppleves i alle deler av barnehagens pedagogiske arbeid
-Utarbeidelse og gjennomføring av årsplan og månedsplaner  
-Bidra til faglig utvikling av barnehagen
Personalansvar

Kvalifikasjoner
– Utdanning som barnehagelærer eller annen pedagogisk utdannelse.
-Erfaring i jobb med barn og foreldre
-Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig

Personlig egnethet vektlegges.

Tilfredsstillende politiattest kreves ved tilsetting, jmf barnehageloven § 19

Søknadsfrist 30.November.

Søknad og CV, og evt spørsmål om stillingen, sendes til fabarnehage@gmail.com

Kategorier: Nyheter