Unge Menn

Unge Menn er et kristent fellesskap blant unge menn i Lyngdal Frikirke, men er åpen for alle.

Samlinger med aktiviteter og åndelig fellesskap blir vi bedre kjent med hverandre, og med Jesus. Målet med gruppen er å utruste mennesker til å leve i fellesskap med Jesus, å knytte bånd gjennom sosiale aktiviteter, og samtidig gjøre noe positivt for Lyngdal.

Vi har et ønske om å skape et kristent fellesskap blant unge menn i Lyngdal Frikirke.

Initiativet kommer fra unge menn i Lyngdal Frikirke, men arbeidet skjer i offisiell regi av menigheten.

Datoer for samlinger annonseres i Facebook-gruppa «Unge menn i Lyngdal Frikirke». Be om invitasjon til gruppen.

Kontaktperson for arbeidet er Øystein Therkelsen, som kan nås på epost oystein.therkelsen alfakrøll gmail.com.