Velkommen til gudstjeneste med barnekirke 1. påskedag, 21. april kl. 11:00

Kjetil Ausland taler denne dagen da vi feirer vår Herre Jesu oppstandelse. Det blir dåp av Kjell Ørland Aunevik og lovsang v/ Sigrid Harket Sandal med team.

I barnekirka denne uka jobber vi med:

Puggles: Påske

Cubbies: Påske, side 114 i cubbiesboka

Sparks: Bibelen sier at vi skal be for misjonærene, side 62.

T&T: Jesus overvant døden, side 218.

 Velkommen i fellesskapet!

Kategorier: Nyheter