Velkommen til gudstjeneste med barnekirke og dåp søndag 27.mars kl. 11:00!

Bibelen er full av historier om vanlige mennesker som møter Jesus og blir forvandlet. Mange av dem får en slags frimodighet. De setter ord på feilgrep, innrømmer karakterbrist, ber om tilgivelse og ber om hjelp til veien videre. Og der begynner det nye livet deres. I vår tid deler vi kanskje enda mer fra våre liv, men på en mer overfladisk måte. Det er selvfølgelig ikke sånn at alle skal vite alt, men hvis noen vet mer så kan det skape noe nytt.

På søndag taler pastor Thore om «nærhet i praksis», og du er velkommen! Det blir dåp, utdeling av påskekalender og lovsang. Det blir også kollekt til House of Hope (prosjekt: leilighet til flyktningene).

I barnekirka denne søndagen, jobber vi med:
Cubbies: Bjørneklem 5
Sparks: Barn av en konge – Jesus og barna
T&T: Spor av Guds nåde
TREK: Jesus kjøpte oss fri

Det blir ikke puggles, men lekerommet nede er tilgjengelig for denne gruppa. De eldste barna kan også være med på Cubbies. Hvis det er noen foreldre som ønsker å ta ansvar for Puggles-samlingen, ta kontakt med noen i staben. 

Velkommen i fellesskapet!

Kategorier: Nyheter