Velkommen til kveldsgudstjeneste! Søndag 28.april kl. 19:30.

På søndag tar vi opp tråden fra påsken og vi skal høre om Emmaus-vandrerne. Emmaus-vanderne har nemlig et problem; de er fylt av tvil, sorg og forvirring etter alt som har skjedd i Jerusalem i påsken, og de diskuterer seg i mellom om hva de skal tro om at noen kvinner har sagt at graven er tom. Plutselig kommer Jesus til dem, og han begynner å vandre sammen med dem og undervise dem. Hva skjer i dette møtet, og hva kan vi lære av det i våre liv? Jesus inviterer deg med på vandring, og hvis Han virkelig er oppstått, vil et møte med Han forandre alt! Les gjerne Lukas 24,13-33 på forhånd. 

Vi gleder oss til å høre Kjerstin Kjøndal tale over temaet «Å vandre med Jesus». Det bli lovsang ved Erlend m/band, mulighet for forbønn og kollekt til KVS sitt misjonsprosjekt. Etter gudstjenesten blir det kaffe og is i kjelleren.

Velkommen i fellesskapet!

Kategorier: Nyheter