Velkommen til Søndagskveld i Frikirka! Søndag 15.mai kl.20:00

Tema til søndag er temaet «se det store i de små».
Vi er en menighet med mange barn, unge og barnefamilier. For en gave, og for en mulighet for oss som menighet!
Vi er så heldige å ha Linda Kvavik hos oss, og hun jobber også for FriBU – Frikirkens barn og unge
Denne kvelden skal hun undervise oss i dette temaet, slik hun pleier å gjøre når hun reiser rundt i frikirker i hele Norge.
Rut og André Heradstveit blir også med og synger for oss. Hjertelig velkommen til søndagskveld i Frikirka!
Kategorier: Nyheter