Nyheter

Søndagshilsen med Arvid Hunemo søndag 9.mai kl. 11:00.

Bibeltekst: Matt 7,7-14Jeg sjekker ofte åpningstider. Og det er blitt veldig vanlig med lange åpningstider. Min far som jobbet i dagligvarebutikk, likte ikke de utvidede åpningstider. Det kan jeg godt forstå. Å være åpen hele tida og alltid tilgjengelig er behagelig for kunden, men for de ansatte må det være krevende. En annen sak er at noen kunne […]

Les mer

Velkommen til gruppeinndelt barnekirke på Zoom søndag 9.mai kl. 11:00!

På søndag blir det barnekirke i grupper på Zoom. Følg med på Facebook for å finne link som kommer ut i helga. Temaene for gruppene er:  Cubbies: Bjørneklem 16Sparks: JonaT&T: Johannes ÅpenbaringTREK: Skapt for å være Ha gjerne boka foran dere når vi samles.  Vi tar påmelding denne gangen, for å få en oversikt over hvor mange […]

Les mer

Søndagshilsen fra Arvid Hunemo 2.mai kl. 11:00.

Luk 13,18-21Barnesangen «Bygge Guds rike, bygge Guds rike her på jord» bygger på en misforståelse. Jo, vi bruker slike uttrykk som «å bygge landet». Særlig etter en krigs herjinger blir det brukt. Når det gjelder Guds rike, så er det ikke vårt byggverk. Guds rike handler ikke om våre byggeklosser. Hva er da Guds rike? […]

Les mer

Siste taler

Nesten alle gudstjenester tas opp og publiseres på nett.

Hør talene her
Vi vil se mennesker møte Jesus Kristus og bli hans etterfølgere, at Gud blir æret og verden velsignet.