Nyheter

Velkommen til Søndagskveld i Frikirka søndag kl.20:00.

Det er pastor Arvid Hunemo som leder denne kvelden og Wenche Gabrielsen er gjest. Tema er Troens med- og motvind. Vi er også veldig glade for at Kathrine og Robert Stulien Hellerslien blir med og synger for oss. Dette er en ypperlig anledning til å invitere med seg noen i kirka. Det blir kirkekaffe og […]

Les mer

Velkommen til gudstjeneste og barnekirke søndag 10.oktober kl.11:00!

På søndag går vi over i oktobers hovedtema som er «engasjert trosliv». Overskriften er «MIN TRO», og det er akkurat det det handler om. Tro er ikke deltakelse i aktiviterer eller nedarvede rutiner. Det er faktisk en relasjon. En relasjon til en levende Gud som ønsker å være en naturlig del av livet ditt – […]

Les mer

Neste gudstjeneste

Neste gudstjeneste er søndag 10.okt kl 11:00. Da blir det dåp, barnekirke og innsettelse av diakon.  Hjertelig velkommen! Vi ønsker alle en god høstferie! 

Les mer

Siste taler

Nesten alle gudstjenester tas opp og publiseres på nett.

Hør talene her
Vi vil se mennesker møte Jesus Kristus og bli hans etterfølgere, at Gud blir æret og verden velsignet.