Givertjeneste

Vi ønsker å være en menighet som gir oss selv til Gud og hans menighet. Han har sagt at han vil forsørge oss, og vi stoler på ham. Med takknemlige hjerter og i tro vil vi være med å investere i Guds rike. Når vi gir av vår tid og våre penger, ligner vi på Jesus. Han ga alt for oss..

Lyngdal Frikirkes giverkonto er 2801.38.15234.

Tiende – Fast givertjeneste

Vi ønsker at alle som går fast i vår menighet er med og tar et felles ansvar, også økonomisk. Det koster ingenting å gå i Lyngdal Frikirke og ingen skal gi fordi de må av den grunn. Men vi utfordrer alle til å følge Bibelens prinsipp om å gi tiende. Det vil si at vi gir 10% av vår inntekt tilbake til Guds arbeid. Dette er et prinsipp som alltid har fulgt Guds folk, hvor vi tilber Gud ved å gi ham vårt første og vårt beste. Det er med å bygge vår tro og sette fokus over på Gud som vår forsørger. Vi tror også at det følger velsignelse med dette. Du kan enkelt sette opp fast trekk fra din konto.

Kollekt – et offer til andre enn oss selv

Vi er stolte partnere med andre aktører som sprer evangeliet og Guds godhet. Det er mye fantastisk arbeid som drives både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi har lyst til å være en menighet som velsigner andre, og derfor går kollektene på våre gudstjenester til noen andre enn oss selv.

Andre gaver og offer

Det er selvfølgelig mulig å gi mer enn tienden og det går an å gi på andre måter. Dette kan være innsamlede gaver, testamentariske gaver, enkeltgaver eller annet. Gaver kan gis gjennom din bank, VIPPS eller i konvolutt med en liten beskrivelse som leveres til noen i staben eller diakonrådet.

Praktisk

Før opp fullt navn til de som gir, så sørger vi for at du får skattefradrag for det du gir – opp til kr 40.000,-.

Det enkleste for oss er at det kommer en samlet sum per husstand.Fast trekk settes opp til Lyngdal Frikirkes giverkonto: 2801.38.15234. Lyngdal Frikirkes VIPPS: 98819