Besøksgruppa

I vår menighet har vi et ønske om å få bety noe for de menneskene som er rundt oss, og særlig de som av ulike grunner er i en vanskelig livssituasjon. Dette kan være på grunn av ensomhet, sykdom, samlivsbrudd eller andre situasjoner der mennesker på en særlig måte trenger å bli sett av sine medmennesker.

I vår menighet har vi et eget team som har et spesielt ansvar for dette arbeidet, så hvis du ønsker å få besøk av en fra denne gruppen, eller hvis du kjenner andre som kunne hatt glede av et slikt besøk, håper vi du vil ta kontakt med vår besøksgruppe. Dette tilbudet er ikke bare rettet mot medlemmer i kirken, men mot alle de menneskene vi har rundt oss så vær frimodige!

Kontaktperson: Mari Christine Henriksen, mobilnummer: 95283652