Nyheter

Velkommen til familiegudstjeneste, søndag 12.mai kl. 11:00!

Til søndag er det Else Liv Ropstad Ausland som har andakt. Temaet er: «For der skatten din er, vil også hjertet ditt være» (Matt 6,21). Hvilke skatter har du i livet, og hvordan kan Jesus  være i sentrum av dem? Det blir dåp, sang av Fribago og Tweenskoret, og dans av dansegruppa.  Velkommen i fellesskapet!

Les mer

Velkommen til gudstjeneste med barnekirke! Søndag 5.mai kl. 11:00.

Marianne Braseth, som er senterleder på UIO-basen på Flekkerøya (Skjærgårdsheimen), taler. Overskriften hennes er «Guds ord er vårt arvegods». Guds Ord er vårt arvegods. Det er fundamentet for vår tro og det livet Gud kaller oss til å leve. Derfor er det helt avgjørende at vi fyller oss med Ordet og øker vår kunnskap og […]

Les mer

Velkommen til kveldsgudstjeneste med nattverd, skjærtorsdag 18.april kl. 19:30

Oddvar Søvik kommer og forteller om det berømte «Likkledet i Torino». Jesu likklede som oppbevares i Johannes Døperkatedralen i Torino er verdens mest undersøkte objekt vitenskapelig sett. Forskningen på avtrykket som sees på Kledet bekrefter 100 % det evangeliene forteller om Jesu lidelse og død. Det bekrefter også Jesu oppstandelse. Oddvar Søvik har selv sett Kledet og […]

Les mer