Viktig informasjon om smittevern i Lyngdal Frikirke

Denne høsten blir litt annerledes pga. corona-situasjonen og det er mange nye ting vi må forholde oss til. Men vi har troa på at vi sammen kan skape trygge samlinger slik at vi unngår at mange blir syke. Vi har samlet noen retningslinjer/smitteverns-rutiner som gjelder for alle som kommer i vår kirke, på alle våre aktiviteter: 

Sykdom: 

 • Hold deg hjemme hvis du er syk/har symptomer på Covid-19 (feber, hoste, sår hals, tungpust, nedsatt smak- og luktesans, diaré, sykdomsfølelse, hodepine etc.). Dette gjelder også ved milde luftveissymptomer som er nyoppstått. Dersom man har testet negativt på corona-test, men har rest-symptomer som litt hoste eller rennende nese, kan man komme på våre samlinger så lenge allmenntilstanden er god og man ikke har feber.
 • Barn som er smittet med covid-19 har ofte milde symptomer, så vi må være spesielt oppmerksomme med dem. Men samme regler gjelder hos oss som i bhg/skole. Vi følger FHI sine anbefalinger, og se deres oversikt over når barn kan komme i bhg/skole (da også kirka) her.
 • Dersom det oppstår akutt luftveissymptomer mens man er i kirka, må man umiddelbart reise hjem.

Karantene/Isolering

 • Alle er pliktige til å holde lovbestemte evt. pålagte karantene eller isolering.
 • Dersom du velger å reise til utlandet (både til røde og gule land) pålegger vi 10 dagers karantene fra våre aktiviteter i Lyngdal Frikirke.

God håndhygiene:

 • Vi vasker/spriter hender ved ankomst og har ellers generell god håndhygiene. Det skal stå Antibac-stasjoner tilgjengelig flere steder i kirka. 

Minst mulig felles bruk og berøring av utstyr og inventar

 • Instrumenter, mikrofoner, bøker mv skal ikke deles og ikke berøres av andre enn den som skal benytte det.
 • Husk desinfisering av pianotangenter og annet utstyr som kan brukes av flere personer. Desinfisering bør gjennomføres mellom hvert skifte av utøver.
 • Desinfisering av alt utstyr og overflater skal gjøres etter endt aktivitet – se sjekkliste.

Gode rutiner for renhold: 

 • Vaskelister: det er blitt sendt ut vaskelister som før og vi opprettholder generell renhold, men nå med plikt til å melde ved utført vask.
 • Sjekkliste: Alle kontaktpunkter, overflater, toaletter etc. skal desinfiseres etter hver aktivitet (toalettene må vaskes først). Ledere/frivillige får utdelt en sjekkliste på dette slik at vi skal huske alle områdene som skal desinfiseres. 

Avstand

 • Vi håndhilser/klemmer ikke
 • Vi holder 1 meter avstand til alle som ikke er i samme husstand
 • En husstand kan sitte sammen i kirkesalen, og skal holde 2 stoler mellomrom til neste husstand. På FRIK og FRIK tweens/ung kan ungdommene som går i samme klasse sitte nærme hverandre da disse er i kohort, og ellers holde avstand til andre.  

Registrering

 • Ved ankomst må alle registreres inn med navn og telefonnummer, for å kunne bistå kommunen med en evt. smittesporing. Listene makuleres etter 10 dager.  
 • Det vil bli tatt i bruk flere innganger de gangene vi har barnekirke: Puggles- og Cubbies-barn med foreldre + Trek ungdommer bruker hovedinngangen og blir registrert i gangen før barna blir fulgt rett ned (Trek går rett opp i 2.etasje). Sparks og T&T bruker inngangen bak kirka, nede, slik at de kommer rett inn i gangen ved grupperommene. Voksne, uten barn som skal følges til barnekirka, bruker «nødutgang» døra som er på kortsiden av kirka, slik at dere kommer inn ved bønnerommet i kirkesalen. 

Dette gjør vi for å unngå stor kø og oppsamling av folk på samme sted. 

Barnekirka

 • Vi har ikke felles start i kirkesalen. Alle barna skal rett ned i Barnekirka etter registrering.
 • Vi prøver så langt det lar seg gjøre at barn fra de ulike gruppene (Puggles, Cubbies, Sparks, T&T og Trek) ikke blandes. Derav ulike innganger. 
 • Leken og gruppesamlingene har unntak fra en-meters regelen da det er en aktivitet som krever kortvarig nærkontakt, jf. covid 19-forskriften kap. 4, §13g, men vi prøver å holde avstand så langt det lar seg gjøre. 
 • Det lages egne bokser med utstyr til hvert kull på de ulike gruppene.
 • Vi dropper stempel – de minste barna får klistremerke på hånda i stedet.
 • Det lages porsjonsposer med bite-tid til alle barna.
 • Foreldre leverer barna i Barnekirka nede (via 2 ulike innganger – se under registrering) hvor de vil bli tatt imot av ledere. Dersom det går fint for barnet anbefaler vi at foreldre går opp i kirkesalen etter levering. Vi må prøve å begrense antall mennesker som er samlet i samme rom. Dersom foreldre må følge barnet er det fint om forelder kan hjelpe til med noen praktiske oppgaver. 
 • Barna på Puggles, Cubbies og Sparks må bli hentet av en forelder mellom kl. 12:00-12:15 når gudstjenesten er ferdig. T&T og Trek kan gå ut selv, de kan også være tilstede i sine rom litt lenger om de ønsker det. 
 • Husk sjekkliste med desinfisering av overflater/kontaktpunkter og rengjøring+desinfisering av alle toaletter

Familiegudstjeneste

 • Vi benytter to innganger for å unngå kø, hovedinngang og nødutgang i enden av kirka. 
 • Skriv navn og telefonnummer på en lapp hjemme og legg i postkassa når du kommer i kirka, slik går det raskere med registrering. 
 • Vi sitter familie vis, med to stoler til neste husstand i kirkesalen.
 • Barn har ikke lov til å løpe rundt i kirkesalen.
 • Det er lov å ha med noe å bite i og tegnesaker til små barn.
 • Håndvask og/eller spriting ved ankomst. 
 • Kirkekaffe ute 

Ved nattverd

 • Den som forretter nattverden har god håndhygiene
 • Alle som deler ut bruker hansker
 • Ingen tar selv brød selv.
 • God avstand mellom husstander i køen.

Ved dåp

 • Kun familie og faddere på scenen sammen med pastor samtidig.
 • En i dåpsfølget holder dåpsbarnet, pastor løfter ikke barnet
 • Pastor døper og korser barnet som vanlig, men er nøye med håndhygiene i forkant.

FRIK og FRIK tweens/ung

 • Registreres inn ved ankomst
 • Sitter klassevis/samme kohort sammen i kirkesalen med 2 stoler til neste kohort. 
 • Går klassevis ned i kjelleren
 • Går klassevis i kiosken
 • Husk sjekkliste med desinfisering av overflater/kontaktpunkter og rengjøring+desinfisering av alle toaletter

FriBago

 • Barna står kull-vis (samme som i barnekirka) i kor-trappene. 
 • Mindre lek
 • Spriting av mikrofoner mellom hver bruker

Annet

 • Vær ute i god tid, da det tar litt ekstra tid med registrering. 
 • Kirkekaffe blir servert i engangskopper av kirkeverter som deler ut med hansker