Ledige stilling i Lyngdal Frikirke

BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER

Inntil 40% prosjektstilling – fra 1. august 2022 til 30. juni 2023. Mulighet for videre ansettelse og/eller fast ansettelse.

Lyngdal Frikirke er en spennende menighet med et stort og levende barne- og ungdomsarbeid:

  • Supertirsdag: Aktiviteter, barnemøte, kveldsmat for småbarnsfamilier
  • Barnekirka (Awana): Søndagsskole hver andre søndag med flere grupper
  • Konfis (Smak & Se): Konfirmantundervisning hver andre uke
  • FRIK Tweens (5.-7. klasse): Klubb med møte. Fredager i partallsuker.
  • FRIK Ung (Ungdomsskole): Klubb med møte. Fredager i partallsuker.
  • FRIK Lyngdal (VGS): Ungdomsgudstjeneste med kafé. Ca. hver andre uke.

Vi er takknemlige og for alt det gode som skjer hos oss, og ønsker å støtte og utvikle dette arbeidet videre. Vi har også jobbet med tro på hjemmebane, og overganger mellom de forskjellige aldersgruppene. Dette er også et viktig arbeid videre.

Arbeideren inngår i menighetens stab og har overordnet ansvar for barne- og ungdomsarbeidet, eller deler av det. Vi ønsker at arbeidsoppgavene skal passe til søkeren, og legger derfor stor vekt på egenskaper og utrustning, samtidig som vi ønsker å ivareta menighetens behov.

Personlig egnethet og erfaring fra menighetsliv vektlegges. Ansatte er forpliktet til å lære og leve etter Guds ord og vår kirkes bekjennelse.Lønns- og arbeidsvilkår følger gjeldende bestemmelser i Frikirkens lønnsavtale.

Politiattest må fremlegges ved ansettelse.

Søknad sendes på e-post til: thore@lyngdalfrikirke.no , helst innen 20.juli
Har du spørsmål om stillingen er du velkommen til å kontakte fungerende daglig leder Thore Søvik på tlf: 99 44 90 96


Kategorier: Nyheter