05.06.22 Thore Søvik – For alle vinder

Pinsen er en fantastisk høytid! Vi feirer at Gud sender sin Hellige Ånd til menigheten. Vi ser Guds plan fra Babels tårn, profeten Joel, Jesu ord og disiplene på pinsedag. Men det slutter ikke der! Gud er fremdeles tilstede overalt med sin Ånd. Han er sendt med alle vinder, og i sentrum av stormen står vi, Guds folk og Hans menighet.