26.03.23 Thore Søvik – Legg alt dere har på hjertet fram for Gud

«Legg alt dere har på hjertet fram for Gud«, som har vært minneverset for denne måneden. Vi har bedt, fastet, søkt Gud, samlet inn penger og vært sammen med de andre menighetene i Lyngdal. For en måned vi har hatt! Så hvordan avslutter vi? Hvordan kan dette vi nå har gått gjennom få plass i vår hverdag? I Markus kapittel 12 ser vi en fattig kvinne, som overgir sitt alt til Gud. Sitt liv i hans hender. Og Jesus påpeker hvor rik hun egentlig er.