27.02.22 Thore Søvik – Stein på stein.

Pastor Thore Søvik taler videre i taleserie «Stein på stein». Dette er tale 2 i seiren.

Tenk på alt vi har fått. Så mye er helt uten vår fortjeneste. Et trygt land, familie og overflod. Vi har også fått evner og talenter. Og mange av oss har fått eller funnet en tro på Jesus. Hva gjør vi med alt dette? Hva blir vår respons? Bibeltekst Matteus 25.