Å vandre med Jesus

Kjerstin Kjøndal tar opp tråden fra påsken og vi skal høre om Emmaus-vandrerne. Emmaus-vanderne har nemlig et problem; de er fylt av tvil, sorg og forvirring etter alt som har skjedd i Jerusalem i påsken, og de diskuterer seg i mellom om hva de skal tro om at noen kvinner har sagt at graven er tom. Plutselig kommer Jesus til dem, og han begynner å vandre sammen med dem og undervise dem. Hva skjer i dette møtet, og hva kan vi lære av det i våre liv? Jesus inviterer deg med på vandring, og hvis Han virkelig er oppstått, vil et møte med Han forandre alt! Les gjerne Lukas 24,13-33 på forhånd.