Budskapet i oss

Budskapet i oss. Gud ble menneske og kom til jorden, og Gud fortsetter å vise seg gjennom helt vanlige mennesker som deg og meg. Vi er betrodd budskapet om Jesus Kristus, samtidig som vi også er budskapet – med hvordan vi lever. Hvordan kan vi bli klar over hva vi formidler, ikke bare til de som ikke tror, men også innad i fellesskapet?