Engasjert trosliv – Min tro

Andreas Kjøndal taler videre på taleserien Min tro.

Det aller mest verdifulle i livet er relasjonene våre. Noe av det vanskeligste i livet er også relasjonene våre. 
Forskjellen på kristen tro og alle religioner er at vi inviteres til en ekte personlig relasjon med Jesus. Faktisk, uten en personlig relasjon er troen lite verdt. Regler og bud i religioner kan tøyes, smutthull kan finnes, men det finnes ingen smutthull i en ekte relasjon. Kun rå ærlighet og full overgivelse. 
Og ikke nok med det. Vi inviteres til nærhet og intimitet. Og det er det beste vi kan få oppleve
Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har sendt, Jesus Kristus.
Johannes 17:3 N11BM

Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg. Har dere kjent meg, skal dere også kjenne min Far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham.»

Johannes 14:6‭-‬7 N11BM