Engasjert trosliv – Min tro

Nå starter oktobers hovedtema som er «engasjert trosliv». Thore Søvik taler om «MIN TRO», og det er akkurat det det handler om. Tro er ikke deltakelse i aktiviterer eller nedarvede rutiner. Det er faktisk en relasjon. En relasjon til en levende Gud som ønsker å være en naturlig del av livet ditt – hele tiden! Din tro kan kanskje føles svak til tider, og det er ikke alltid vi klarer å leve slik vi selv ønsker. Men faktumet er at du KAN tro, og du KAN bygge en tro steg for steg. Hvorfor? Fordi Jesus ønsker at du skal ha et engasjert trosliv, og Han ønsker å bygge det i deg!