Fir’foldig – Eierskap og deltakelse

De fleste mennesker har noe de brenner for. I praksis betyr det å bruke det en har av ressurser: Evner og utrustning, tid og penger. Når vi leser i det nye testamentet er de kristne menighetene preget av en tjenestekultur som viser eierskap og deltakelse. Å være passiv tilskuer var ikke noe alternativ. Gjør det noen forskjell om en er passiv eller aktiv? Hva brenner du for? Hva preger menighetens tjenestekultur?