Fir’foldig – Sannhet i kjærlighet

To viktige og fundamentale prinsipper i vår tro er SANNHET og KJÆRLIGHET. Sannheten om hvem Gud er, hvem vi er og hva som er det beste for oss. Og kjærligheten som sier at vi er elsket fordi vi er skapt, ikke for hva vi gjør. Men hvordan kan disse tingene henge så tett sammen? De kolliderer tilsynelatende fra tid til annen. Og det passer ikke alltid inn i vår tid. Men Jesus var bærer av begge deler – og han vil vise oss den sanne og kjærlige vei.