Gud blir æret

Overskriften for talen er «Ærens Konge». Det er en fortsettelse av taleserien «at Gud blir æret», ut fra menighetens visjon. Det var Kjetil Ausland som talte.  


Opplegg for smågrupper

Mange i vår menighet er med i et smågruppearbeid. Gruppene har mulighet til å bruke søndagens tale og et opplegg utformet av pastorene som tema for kveldene de møtes. 

Her er opplegget til denne talen: 

David er et av de store forbildene i Bibelen. Selv om han hadde store feil og fall, så blir han kalt en mann etter Guds hjerte.  David la stor vekt på å søke Gud av hjertet og gi ham ære. Mange av salmene i Bibelen er skrevet av David. I talen går vi gjennom Salme 24, som handler om Ærens Konge.
Den hellige paktskisten var stedet der Gud var med sitt nærvær. Da David gjorde Jerusalem til hovedstad, flyttet han paktskisten dit (2. Sam. 6,12-23). Han ville at Gud og hans nærvær skulle være i sentrum av kongedømmet. Han skrev Salme 24 i forbindelse med dette. 
– Vers 1-2: Universet og tilværelsen settes i perspektiv. Gud står bak det hele og alt tilhører ham. Gud ønsker at vi skal se hans storhet gjennom skaperverket slik at vi kan gi ham ære (se Rom. 1,19-21). Vi mennesker er også fantastiske skapninger. Ser vi det selv?- Vers 3: Paktskisten med Guds nærvær ble plassert på Tempelberget i Jerusalem. Det var Herrens fjell, hans hellige sted. Guds nærvær var så rent og hellig at det var livsfarlig for vanlige mennesker å komme i nærheten (se 2. Sam. 6, 1-9). – Vers 4-5: Det er klart at ingen når opp til standarden «skyldfrie hender og et rent hjerte, …». Bare Jesus gjør det! Og så er det jo selve evangeliet at «i ham», «i Kristus», kan vi stå på hans hellige sted. Se nøkkelvers i Rom. 3, 22-24. – Vers 6: David er et viktig forbilde i å aktivt søke Gud og leve i hans nærvær. For våre personlige liv og menighetsfellesskapet.- Vers 7-10: Disse versene vekker oss opp av søvnighet. Vær klar til å ta i mot Ærens Konge! Jesus er en sterk og mektig konge, og han jobber gjennom sin menighet for å utbre sitt rike. Vi utfordres til å bøye oss for ham og invitere ham til å være konge på tronen i våre liv. Da får han makt. 

Til samtale:
– Tenk på noe i skaperverket, og snakk sammen om hvordan Guds storhet kan sees gjennom det. 
– Snakk sammen om hva «i Kristus» betyr (se Rom. 3,24).
– Hvordan kan vi leve i Guds nærvær i våre liv i praksis?- Hvorfor kjenner vi at koster å invitere Jesus til å sitte på tronen i våre liv?