Hvordan skal vi tette generasjonsgapet?

Overskriften er «Hvordan skal vi tette generasjonsgapet?». I en tid der gapet mellom generasjonene er større enn noensinne, står Guds løfte om at Han skal vende fedrenes hjerter til barna og barnas hjerter til fedrene, som et fyrtårn. Hvordan kan vi gjøre hverandre best mulig? Kan åndelige foreldre i alle aldre være med og hindre frafallet vi ser fra kristent barne og ungdomsarbeid? Du går aldri ut på dato i Guds rike, Han ønsker å bruke ung og gammel til å vise seg selv gjennom fellesskapet.