Stilling ledig i Lyngdal Frikirke, FRIK ungdomsskole

Lyngdal Frikirke søker herved etter en person som kan fylle en 20% prosjektstilling som leder for FRIK Ungdomsskole.


Lyngdal Frikirke er en generasjonsmenighet. Her har vi barn og voksne i alle aldre, med et vidt spekter av samlinger, aktiviteter og gudstjenester. Som en del av vår menighet driver vi et stort barne- og ungdomsopplegg, for barn fra 0 til 18 år. Vi har et stort fokus på at våre barn og ungdom skal føle seg hjemme og velkomne i menigheten. 


I mange år har ungdommene våre fått være del i et suverent opplegg som vi kaller for FRIK. Ungdom fra begynnelsen av ungdomsskolen til slutten av videregående har vært i vårt fokus. Tilbakemeldinger fra ungdom og deres foreldre har vist oss at det er mange som trives, blir frelst og går verden i møte med Jesus i hjertet etter flere år gjennom FRIK. 
Likevel ser vi at det kan være et stort sprik mellom ungdoms behov, fra en 13-åring til en 19-åring. Det spriket vil vi ta på alvor og derfor skal vi i gang med et nytt prosjekt som vi kaller for FRIK ungdomsskole. Vi vil sette fokus på ungdom på ungdomsskolen med faste samlinger annenhver fredag, der vi tilbyr sosialt treff med kafe, konkurranser/etc og et møte med forkynnelse, lovsang og bønn.


Vi søker etter en person som kan gå inn i en 20% stilling for å lede dette arbeidet. Denne lederen skal koordinere og planlegge arbeidet sammen med ungdom og voksenledere. Den som tiltrer i stillingen vil arbeide i team sammen med barneleder og ungdomspastor og tre inn som en del av staben til Lyngdal frikirke.


Vi søker etter en person som har erfaring med å jobbe sammen med ungdom tidligere, en person som kan lede og engasjere de rundt seg og som har et sterkt fokus på å gi Jesus videre til ungdommer.
Personlig egnethet vektlegges.
Tilfredsstillende politiattest kreves ved tilsetting.


Søknadsfrist 31. mai.
Tiltredelse 20. august, eller etter avtale.
Søknad og CV, samt eventuelle spørsmål sendes til eldsterad@lyngdalfrikirke.no eller ta kontakt på telefon til eldsterådsformann Jan Kristian Hananger på 90 74 24 77.

Kategorier: Nyheter