Velkommen til fellesgudstjeneste søndag 6.mai kl. 11:00!

Nå på søndag skjer det noe spennende! Alle frikirker i Norge skal ha en fellesgudstjeneste. Dette er i forbindelse med synodemøtet, og det blir både innsettelse og forkynnelse. Vi har en egen start på gudstjenesten, før vi blir med på en felles digital samling fra Hamar Frikirke. Det vil si at det lett å få levert barna i Barnekirka, og få med seg resten av gudstjenesten i kirkerommet. Vi gleder oss til å stå sammen som kirkesamfunn og samtidig bli lokalt inspirert.

Temaet for samlingen er «Sammen i enhet» og det er synodeformann Jarle Skullerud som taler. Det vil bli lovsang ledet av Gunn Lina Fredriksen i starten av gudstjenesten (ikke fellessang). 

Smittevern:

  • Det er egen inngang for de som skal på gudstjeneste på baksiden av kirka, hovedinngangen skal KUN brukes til Cubbies og Trek. 
  • Vi sitter med to stoler mellom, så sant dere ikke er samme husstand
  • Noter ned navn og telefonnummer på en lapp hjemme og lever før du går inn i salen, for registrering. Det er ikke påmelding – bare møt opp!
  • For potensiell smittesporing ønsker vi å ta et bilde av salen i starten av gudstjenesten. Dette bilde vil ikke bli brukt til noe annet. 
  • Er du syk eller i karantene – hold deg hjemme:)

Velkommen i fellesskapet!

Kategorier: Nyheter