Velkommen til gudstjeneste med barnekirke, søndag 1.pinsedag kl. 11:00!

Til søndag fortsetter Kjetil Ausland taleserien «og bli hans etterfølgere», og overskriften denne Pinsedagen er «Dere skal få kraft» (Apostlenes Gjerninger 1,8). Jesus hadde gitt disiplene i oppdrag å spre evangeliet om ham. Men han visste at de ikke kunne gjøre det i egen kraft, så han ba dem om å vente «på det som Far har lovet». Det kom på pinsedagen (Apostlenes Gjerninger 2); det er derfor vi feirer pinse. 

Erlend m/band leder oss i lovsang og det blir mulighet for forbønn. 

I barnekirka denne gangen jobber vi med: 

Puggles: Utgår denne søndagen

Cubbies: Pinse, side 116

Sparks: Israelittene sutrer og klager

T&T: Oppsummering: Hva har vi lært om Jesus?

Registrering barnekirka:

Vi fortsetter registreringen av barna i gangen når dere kommer til gudstjenesten. Håper dette oppleves positivt for alle. Fint om dere følger de bort slik at de kan få stempel/bånd og legge fra seg bøkene. 

Velkommen i fellesskapet!

Kategorier: Nyheter