Velkommen til gudstjeneste med barnekirke, søndag 16. juni kl. 11:00!

Til søndag avslutter Kjetil Ausland taleserien «og bli hans etterfølgere», og overskriften denne gangen er «Han leder deg». Jesus hadde kalt de tolv disiplene til å følge ham. Vi tenker kanskje at det var jo lett for dem som var sammen med ham fysisk og kunne følge ham der han gikk, eller gå dit han sendte dem. Det er ikke så enkelt for oss i dag når Jesus sitter på tronen i himmelen, er det? Aktuelle bibeltekster: Jeremia 29,11; Johannes 10,1-15; Jesaja 58,11.

Det blir lovsang under ledelse av Sigrid Harket Sandal og det blir mulighet for forbønn. 

 I barnekirka denne gangen jobber vi med: 

Puggles: Utgår

Cubbies: Bjørneklem 24

Sparks & T&T er sammen denne søndagen, og det blir et litt annerledes opplegg

 Registrering barnekirka:

Vi fortsetter registreringen av barna i gangen når dere kommer til gudstjenesten. Håper dette oppleves positivt for alle. Fint om dere følger de bort slik at de kan få stempel/bånd og legge fra seg bøkene. 

Velkommen i fellesskapet!

Kategorier: Nyheter