Velkommen til gudstjeneste og barnekirke! Søndag 15.januar kl.11:00

Godt nyttår! Men hva mener vi egentlig med det? Et år med medvind, bare gode ting og minst mulig humper i veien? I mange historier i bibelen ser vi at det er både motstand og mulighet, kamper og seiere. I disse historiene finner vi både mestring og erfaringer av en Gud som forsørger og hjelper. Nåden handler nettopp om syndens ondskap som møter korsets seier, og vi blir møtt der vi er.

På søndag skal vi høre mer om akkurat dette. Hvordan motstand gir muligheter og nåden som møter oss i vår hverdag.
Det er pastor Thore Søvik som taler, vi skal ferie nattverd sammen og Jørn Ove m/team leder lovsangen.

I barnekirka denne uka jobber vi med:
Puggles: Skapelsen
Cubbies: Bjørneklem 20
Spark: Menigheten ber for Peter
T&T: Hvordan ser den hellige ånd ut?
TREK: Ånd og sannhet

Kirkekaffe etter gudstjenesten.

Velkommen i fellesskapet! 

Kategorier: Nyheter