Velkommen til kveldsgudstjeneste! Søndag 12.juni kl 20:00

Kanskje en av verdens beste følelser er takknemlighet. Da er det på en måte nok. Vi er tilfreds, fylt av det gode og lykkelige. Takknemlighet er viktig tema i bibelen og i livet for oss kristne. For takknemlighet må jobbes med og trenes på. Har du prøvd å fokusere på det du er takknemlig for? Når vi får et slikt fokus, så forsvinner mer og mer av de vonde følelsene. Det gode vinner over det vonde. Jesus og hans frelsesverk er kanskje det vi kan være mest takknemlige over av alt som finnes! I møte med korset blir alt det vonde mindre, også i våre liv. Til søndag taler pastor Thore Søvik om takknemlighet. 

Vi er så heldige å få med oss lovsangsteamet til FRIK Lyngdal. Flere av ungdommene som har vært med som frivillige i vår menighet dette året deltar i forskjellige tjenester. Vi skal vise vår takknemlighet til dem, og samtidig løfte vår takk til Jesus gjennom lovsang, forkynnelse og bønnevandring.

Velkommen til kveldsgudstjeneste med fokus på takknemlighet og tilbedelse!

Kategorier: Nyheter