Velkommen til kveldsgudstjeneste søndag 6.oktober kl. 19:30!

Jesus sa noe avgjørende viktig til sine disipler før han reiste. Og hans siste setning gjelder like mye for oss i dag. «Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende!». Viktig for oss, og viktig for disiplene som nå skulle inn i mange vanskelige ting. For det ble vanskelig. Men Jesus ble med. Det blir han fortsatt.

Denne søndagen er det Thore Søvik som taler. Det vil bli nattverd, lovsang ledet av Sigrid Harket Sandal og det blir mulighet for forbønn. Etter gudstjenesten blir det is og kaffe i kjelleren.

Velkommen i fellesskapet!

Kategorier: Nyheter