Velkommen til kveldsgudstjeneste!Søndag 14.august kl.20:00

Vi starter semesteret med å takke for alt Jesus er, alt Han har gjort og alt Han vil gjøre. Gudstjenesten har fokus på bønn og tilbedelse. Tema for gudstjenesten er «takknemlighet» og det er pastor Thore Søvik taler. Vi skal også feire nattverd sammen. Velkommen til gudstjeneste!

Kategorier: Nyheter