Guds ord er vårt arvegods

Arvegods er verdier du ikke har opparbeidet deg selv, men som du blir velsignet med. Verdt å ta imot. Verdt å eie.
Du har ikke noe nytte av arven hvis du ikke løser den ut.
Hvis du ikke kjenner innholdet i arven, kan du være millionær, men leve som en hjemløs

Matt 22:29 Men Jesus svarte dem: «Dere farer vill fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt.

Arven blir større jo flere vi er. Ingen grunn til å være gnien!

Les hver dag
Les i sammenheng
Bestem deg 
– disiplin og rutine er et positivt ord
Ikke vær så redd for å bli lovisk at du kaster fra deg all strukturLes sammen med noen – snakk om det
Bruk ressurser

I arven fra fedrene og Grunnloven fra 1814 er Bibelens verdier helt sentrale.
Vi kan ikke rive fundamentet og likevel beholde huset. Guds ord er vår faste grunnvoll

Guds ord er ikke politisk korrekt, men nåde og sannhet
Guds ord sier noe om sannhet. Om rett og galt. Om hvordan livet skal leves til fulle Sannhet defineres ikke av kvantitet, men kvalitet

HVA ARVER DU? Et lite utvalg av arvegodset;

Guds Ord er:

  • Nåde
  • Evig
  • Liv
  • Kraft
  • Handling
  • Nyttig

Apgj 20:32 Sal 119:89 Sal 119:50 1 Kor 1:18 Jak 1:22

2 Tim 3:16-17

Joh 17:17 Sal 119:105 Joh 8:31-32 2 Sam 22:31 2 Tim 4:2

page1image34777984

HVA GJØR MAN NÅR MAN ARVER?

Kol 2:14 Kol 3:13 5 Mos 11:18-21
Matt 28:18-19

Sletter gjeld
Deler med barna
Reiser – utvider horisonten
Bygger – utvider plassen for sitt telt – tar territorium Jes 61:4

Jesus er Guds ord: Joh 1:1 Joh 1:14
På hvilken måte kan du stå opp for sannheten i Guds Ord i ditt liv?

På hvilken måte kan du gi arven videre?

Sannhet
Lys
Frihet
Rent
Oppdrag
Levende og virkekraftig

Hebr 4:12

Kol 3:16 La Kristi ord få rikelig plass hos dere.
Tenk konkret. Hvordan kan det se ut i ditt liv?
Hva skal du lese i Bibelen de neste dagene? Den neste uka? Måneden?
Bedre å spise litt jevnt og trutt hver dag – enn å forspise seg en sjelden gang i mellom. Blir dårligere næringsopptak av det