Barnekirke

Hjertelig velkommen til Barnekirka! I Barnekirka er vi opptatt av å se hvert enkelt barn, bygge trygge og gode relasjoner mellom både barn og voksne, og ikke minst; vi brenner for å hjelpe barna til å bygge en levende relasjon med Jesus! Dette gjør vi gjennom lek, smågrupper og formidling, og en vanlig barnekirke-samling består dermed av både sang, musikk, film, formidling, bønn, refleksjon, lek, aktiviteter og bitetid.
I Barnekirka bruker vi Awana som formidlingsverktøy. Dette er et verktøy designet nettopp for å kunne utruste og disippelgjøre barn helt fra begynnelsen av livet og til de står støtt som voksne.

En viktig tanke i Awana er også å være med å utruste familier til å fokusere på tro i hjemmet. Alle barn som går fast hos oss har derfor en bok som følger barnet hjem mellom hver Barnekirke-samling.  Vi deler dermed Awana sin visjon om at alle barn må «kjenne, elske og tjene Jesus», og vi ønsker å være en aktiv støttespiller for familiene i denne viktige oppgaven. 

Viktige fakta om Barnekirka:

– Vi har barnekirke hver søndag når det er vanlig gudstjeneste kl.11. Ved kveldsgudstjenester og familiegudstjenester er det dermed ikke barnekirke, og i praksis har vi Barnekirka omtrent annenhver søndag. Følg oss på Facebook eller meld deg på vårt nyhetsbrev for mer info. 

– Barnekirka begynner med registrering og velkomst i gangen ved hovedinngangen til kirka før gudstjenesten begynner. Videre har Barnekirka ansvar for den første delen av gudstjenesten, og vi deler oss derfor ikke i grupper før etter denne fellesstarten oppe i kirkerommet. 

– Alle barn er velkommen og du trenger ikke å være medlem hos oss for å delta – hvis du bare er nysgjerrig, vil komme på besøk eller vurderer om du vil begynne å gå i Barnekirka, er du med andre ord; hjertelig velkommen! 

– Vi har fire ulike grupper i Barnekirka: Puggles (barn fra 0-2 år i følge med en voksen), Cubbies (3-5 år), Sparks (1.klasse-4.klasse), T&T (5.klasse og oppover) og Trek (8.klasse og oppover). Alle gruppene ropes opp i begynnelsen av gudstjenesten, og barna blir dermed fulgt ned til sine grupperom sammen med sine ledere. 

Ta gjerne kontakt med Linda dersom du har spørsmål om Barnekirka: linda@lyngdalfrikirke.no 

Bli med på en sprudlende søndag formiddag – velkommen til Barnekirka!


Kjære Jesus, la meg få, være en av dine små,
en av de som du velsigner, og som mer og mer deg ligner,
alltid lyde dine ord, alltid følge dine spor. Amen.