Barnekirke

Hjertelig velkommen til Barnekirka! I Barnekirka er vi opptatt av å se hvert enkelt barn, bygge trygge og gode relasjoner mellom både barn og voksne, og ikke minst; vi brenner for å hjelpe barna til å bygge en levende relasjon med Jesus! Dette gjør vi gjennom lek, smågrupper og formidling, og en vanlig barnekirke-samling består dermed av både sang, musikk, film, formidling, bønn, refleksjon, lek, aktiviteter og bitetid.
I Barnekirka bruker vi Awana som formidlingsverktøy. Dette er et verktøy designet nettopp for å kunne utruste og disippelgjøre barn helt fra begynnelsen av livet og til de står støtt som voksne.

En viktig tanke i Awana er også å være med å utruste familier til å fokusere på tro i hjemmet. Alle barn som går fast hos oss har derfor en bok som følger barnet hjem mellom hver Barnekirke-samling.  Vi deler dermed Awana sin visjon om at alle barn må «kjenne, elske og tjene Jesus», og vi ønsker å være en aktiv støttespiller for familiene i denne viktige oppgaven. 

Viktige fakta om Barnekirka:

– Vi har barnekirke hver søndag når det er vanlig gudstjeneste kl.11. Ved kveldsgudstjenester og familiegudstjenester er det dermed ikke barnekirke, og i praksis har vi Barnekirka omtrent annenhver søndag. Følg oss på Facebook eller meld deg på vårt nyhetsbrev for mer info. 

– Barnekirka begynner med registrering og velkomst i gangen ved hovedinngangen til kirka før gudstjenesten begynner. Videre har Barnekirka ansvar for den første delen av gudstjenesten, og vi deler oss derfor ikke i grupper før etter denne fellesstarten oppe i kirkerommet. 

– Alle barn er velkommen og du trenger ikke å være medlem hos oss for å delta – hvis du bare er nysgjerrig, vil komme på besøk eller vurderer om du vil begynne å gå i Barnekirka, er du med andre ord; hjertelig velkommen! 

– Vi har fire ulike grupper i Barnekirka: Puggles (barn fra 0-2 år i følge med en voksen), Cubbies (3-5 år), Sparks (1.klasse-4.klasse) og T&T (5.klasse og oppover). Alle gruppene ropes opp i begynnelsen av gudstjenesten, og barna blir dermed fulgt ned til sine grupperom sammen med sine ledere. 

Ta gjerne kontakt med Birgitte dersom du har spørsmål om Barnekirka: birgitte@lyngdalfrikirke.no 

Bli med på en sprudlende søndag formiddag – velkommen til Barnekirka!