Velkommen til HK – Hjemmekirke!

Her finner du mye informasjon, om bakgrunnen, hensikten og beskrivelse av dette prosjektet. Følg med på Lyngdal Frikirke sin facebook – side (se link helt nederst av dette innlegget) og vår interne Facebook-gruppe framover. Her vil det bli lagt ut filmer jevnlig som dere kan bruke til tro på hjemmebane – altså, hjemmekirke!

Bakgrunn for prosjektet:

Utbruddet av Coronaviruset gir oss mange utfordringer og bekymringer som samfunn. Vi som kirke er kalt til å være en del av det lokale samfunnet vi befinner oss i, og underlegge oss statens anbefalinger. Vi ønsker ikke å være en gjeng med “særinger” som ikke følger FHI (Folkehelseinstituttet) sine anbefalinger. Tvert imot så innser vi at vi har flere eldre og sårbare i våre samlinger enn det man f.eks finner på en arbeidsplass. Vi har også mer hudkontakt og sitter nærmere hverandre enn det som er vanlig i andre sammenhenger. Derfor er det riktig at vi tar de forhåndsreglene som er viktige for alle aktører i samfunnet. Nå som det ikke lengre er anbefalt å ha større forsamlinger, vil det for mange, og kanskje de fleste av våre menigheter, være naturlig å avlyse gudstjenester, ungdomsarbeid, barnearbeid og andre arrangementer i tiden som kommer fremover. Det er fornuftig! Vi viser med dette at vi tar samfunnet rundt oss på alvor, og ønsker å være en naturlig og seriøs aktør i samfunnet.

Men for mange vil dette oppleves som et tap. Tap av forkynnelse, relasjoner, fellesskap og gode rutiner for familien i karantenetiden. 

Vi ser samtidig en økende frykt og urolighet i samfunnet. Mennesker er redde for å bli smittet, og denne situasjonen vil også få konsekvenser i form av permisjoner fra jobb, nedsatt inntekt og andre konsekvenser i mange menneskers liv.

Så hva er da kirkens kall i dette? Hva er en menighet? Hvordan kan vi bety en forskjell for hverandre og mennesker rundt oss i tiden vi går inn i? Hvordan kan vi sikre at barna fremdeles får input i sine liv?

Disse spørsmålene er ikke lette å svare på. Men vi vet at kirke ikke er et bygg. At et fellesskap ikke trenger å møtes i benkerader og at trosformidling skjer best i familie og relasjon.

Er dette kanskje en mulighet?

Hensikten med prosjektet:

Før vi går inn på detaljene i prosjektet er det godt å peke på det store bildet. Guds rike er ikke av denne verden. Det er noe mer. Noe større. Derfor vil vi løfte blikket opp mot han som er troens opphavsmann og fullender. Han som faktisk har verden i sine hender.

Vi ønsker ikke med dette prosjektet å si “vi må dessverre avlyse gudstjenestene fremover. Her er et plaster på såret…” Faktisk så kan dette være en mulighet for oss. Vi vil lage et opplegg som gjør at vi tvinges til å ha felleskap, gudstjeneste, forkynnelse og trosformidling på en helt annen måte. Innholdet er kanskje likt, men samtidig annerledes. For når dette skal skje i hjemmene, som familier, og kanskje med noen få venner på besøk, så blir det annerledes. Vi ønsker å møte et behov blant våre menigheter, og for mennesker rundt oss. Vi ønsker å formidle inn i frykten og kaoset rundt oss, at Jesus Kristus har håp og fremtid for alle som søker ham!

Vi ønsker å lage en digital kirke. En hjemmekirke.

Beskrivelse av prosjektet:

FriBU satser nå stort på å fremdeles nå ut og være aktuelle for barn og unge. AWANA ønsker også å stå som støttespiller, og har gitt oss fri adgang til deres materiell. Det blir laget en barnekirke film som er for 5 uker. Her blir det åpning av en vert, undervisning basert på Cubbies og Sparks fra AWANA og avslutning med praktisk oppgaver og samtalespørsmål fra INPUT spillet til FriBU/AWANA.

FRIK xPand lager digitale møter med en vert som leder, bønn, og forkynnelse fra flere forkynnere fra Frikirken. Dette skjer hver uke. I tillegg blir det lagt ut lovsang med forklaring, ledet bønn og bibelmeditasjon på sosiale medier knyttet opp til ukas tema.

Det blir laget et eget videopplegg for tweens som tar opp samme tematikk som resten av prosjektet, men myntet på den målgruppen. Dette blir laget som en vlogg, og det skal likne litt på det vi kjenner fra influensere fra youtube.

Det blir også laget en slags gudstjeneste for voksne som kommer ut hver uke. Her er det en vert som har nådehilsen, kirkebønn, tekstlesning og introduksjon. Så kommer det en tale på ca 15 min. Til slutt vil verten avslutte gudstjenesten med oppsummering og velsignelsen. Det vil også være en utfordring til praktisk bruk av tema og spørsmål til samtale og refleksjon

Det jobbes også med å lage en familiegudstjeneste for 1. Påskedag.

Dersom dere har noen spørsmål ang. dette , kan dere ta kontakt med Linda eller Thore.

Mvh Thore m/flere

https://www.facebook.com/lyngdalfrikirke/
Kategorier: Nyheter