Velkommen til kveldsgudstjeneste med nattverd, skjærtorsdag 18.april kl. 19:30

Oddvar Søvik kommer og forteller om det berømte «Likkledet i Torino». Jesu likklede som oppbevares i Johannes Døperkatedralen i Torino er verdens mest undersøkte objekt vitenskapelig sett. Forskningen på avtrykket som sees på Kledet bekrefter 100 % det evangeliene forteller om Jesu lidelse og død. Det bekrefter også Jesu oppstandelse. Oddvar Søvik har selv sett Kledet og det gjorde et sterkt inntrykk på ham. Kom og hør den fantastiske og trosstyrkende historien! Les mer om «Likkledet i Torino» her.

Det vil bli kirkekaffe i kjelleren etter gudstjenesten – velkommen!

Kategorier: Nyheter